co to spółka cywilna


Opodatkowanie spółek osobowych i ich wspólników W lekturze w sposób wszechstronny zostały przedstawione zasady opodatkowania spółek osobowych i ich wspólników z uwzględnieniem obecnej linii interpretacyjnej.

jak zlikwidować spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z oo Dokumentacja wewnętrzną z komentarzem Publikacja niezbędna w każdej spółce z o.o.! Jak zgodnie z prawem formułować dokumenty wewnętrzne? Kto i jakim sposobem powinien podpisywać uchwały i inne pisma? Które dokumenty wymagają rejestracji? Unikatowy zbiór dokumentów wewnętrznych związanych z funkcjonowaniem spółki. Każdy dokument opatrzony zrozumiałym, praktycznym komentarzem, wskazującym podstawę prawną danej czynności i obowiązki z nią związane. Regulaminy i regulacje wewnętrzne w spółce z o.o. z suplementem elektronicznym Unikatowa artykuł internetowy, dająca możliwość uregulowania w umowie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością stosunków pomiędzy wspólnikami. W opracowaniu po raz pierwszy zrealizowano analizy kodeksów Kodeksu spółek handlowych pod kątem stworzenia w umowie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zapisów zależnych tylko od uznania wspólników. Proponowane postanowienia umowne razem z przystępnym komentarzem mogą być bezpośrednio dostosowane do indywidualnych potrzeb konkretnej spółki z o.o. Każdy, kto w swej praktyce staje przed koniecznością stworzenia odpowiedniego dokumentu umowy spółki, ukształtowania swych praw jako współsprawca na etapie powstania spółki względnie w okresie późniejszym, w łatwy sposób uzyska niezbędne informacje również podpowiedzi nie tylko z dziedziny prawa handlowego.

3 wydanie artykule uwzględnia najświeższe zmiany w Kodeksie spółek handlowych. Integralną częścią artykule o spółkach jest suplement elektroniczny (format MS Word), który umożliwi edycję, zapis oraz wydruk prezentowanych wzorów regulaminów, umów i dokumentów. Odpowiedzialność członków zarządu spółki z oo Niniejsze opracowanie omawia całość problematyki odpowiedzialności członków zarządu spółki z o.o. na podstawie art. 299 k.s.h. Analizowane zagadnienie jest niezmiernie doniosłe dla praktyki, o czym świadczy numer orzeczeń zapadłych na podstawie art. 299 k.s.h. (poprzednio art. 298 k.h.). W pracy przedstawione pozostały przesłanki odpowiedzialności także konsekwencje, jakie wywołuje ona dla członków zarządu. Ponadto w szerokim obszarze przedstawione zostały procesowe aspekty odpowiedzialności. Znaczna ilość pracy została poświęcona bogatemu orzecznictwu, jakie w przeważającej mierze ukształtowało omawianą instytucję.

Usługi

Co oferujemy


likwidacja spółki komandytowej

Jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

likwidacja spółki a zobowiązania

Księga udziałów przyklady wpisów do księgi udziałów spółki z oo

likwidacja spółki cywilnej

Spółka z oo Dokumentacja wewnętrzną z komentarzem

ogłoszenie o likwidacji spółki

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Komentarz

biuro usług księgowych

Odpowiedzialność cywilna członków zarządu za zobowiązania spółki z oo

spółka z oo likwidacja

Regulaminy i regulacje wewnętrzne w spółce z o.o. z

PORTFOLIO

Aktualnie co robimy


sprawozdanie finansowe spółki z oo

Funkcjonowanie spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego płyta CD Funkcjonowanie spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego w sposób wszechstronny przedstawienia zasady działania spółek.

Zobacz więcej

spółka komandytowa skrót

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową Działalność gospodarczą można prowadzić w rozlicznych formach prawnych. Znaczna dawka polskich przedsiębiorców decyduje się na.

Zobacz więcej

sp komandytowa sp z oo

Publikacja Funkcjonowanie spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego odpowiada na szereg pytań i obiekcje zgrupowanych z funkcjonowaniem spółek gdzie udziałowcem jest samorząd. Są to m.in. kwestie.

Zobacz więcej

kto może założyć spółkę partnerską

Uzupełnieniem artykułu Funkcjonowanie spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego na której odnajdą się m.in. : wzory umowy spółki komunalnej, wzory uchwał rady gminy (miasta) o powołaniu spółki, przekształceniu zakładu budżetowego, w sprawie zasad wnoszenia wkładów do spółki, powierzenia spółce wykonania zadania własnego, zarządzenia organu wykonawczego w sprawie nadzoru na spółkami samorządowymi, wzory uchwał zgromadzenia wspólników dotyczące sprawozdań finansowych, absolutoriów dla członków organów, oraz wyboru członków rady nadzorczej, wzory uchwał organów spółki spojone z wynagrodzeniami w spółce, zależność kontraktu menadżerskiego, zależność uchwały prywatyzacyjnej. Przekształcanie spółek handlowych z wzorcową dokumentację w procesie przekształcania spółek handlowych Instruktaż, który krok po kroku przeprowadzi czytelnika po arkanach przekształceń spółek handlowych.

Od planu przekształcenia i dokumentacji finansowej do planu, roli biegłego, rozliczeń z wspólnikami nieuczestniczącymi w przekształceniu, obowiązków ogłoszeniowych po szczegółowe informację nt. poszczególnych rodzajów przekształceń. Całość poparta gotowymi wzorami z przykładowymi danymi. Artykule o spółkach towarzyszy suplement cd (w formacie MS Word), który umożliwi edycję, zapis dodatkowo wydruk prezentowanych wzorów umów, uchwał, protokołów, oświadczeń również wniosków KRS

Skontaktuj się z nami
Top