Przepisy regulujące obowiązki organówPrzepisy regulujące obowiązki organów egzekucyjnych i pracodawców i potrącenia z wynagrodzeń pracowniczych w trakcie epidemii potrącenie z wynagrodzenia bez zgody pracownika - na jak dokonać potrącenia egzekucyjne z wynagrodzenia wezwanie banków i instytucji kredytowych, wierzytelności alimentacyjnych, zbieg zajęć komorników i urzędów skarbowych. W najbliższym czasie pracownicy działów płac mogą mieć do czynienia z rosnącą liczbą pism dot. potrąceń z wynagrodzeń kierowanych przez komorników lub urzędy skarbowe. Taki stan rzeczy ma związek z tzw. spiralą zadłużenia, spotykaną w ostatnim okresie, rodzącą problemy praktyczne dla pracodawców. Odzwierciedlenie narastania zadłużenia pracowników zostanie uwzględnione w programie szkolenia. Rozpoczniemy je od krótkiego omówienia ogólnych przepisów prawa na przykładzie pracownika, który początkowo nie ma długów. W następnym etapie uwzględnimy potrącenia w zakładzie pracy. W części trzeciej omówione zostaną potrącenia dla wierzycieli zewnętrznych - samodzielnych banków, samodzielnych wierzycieli alimentacyjnych. Wszystkie zagadnienia omówimy w kontekście przepisów obowiązujących w trakcie i po epidemii i potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków 2020,potrącenia z wynagrodzenia bez zgody pracownika,potrącenia z wynagrodzenia członka zarządu,potrącenia z wynagrodzenia druk. Artykuł o potrąceniach skierowane jest przede wszystkim do pracowników działów kadr odpowiedzialnych za prawidłowe potrącenia i komunikację z komornikami oraz urzędami skarbowymi i potrącenia z wynagrodzenia alimentacyjne,potrącenia z wynagrodzenia brutto,potrącenia z wynagrodzenia do jakiej kwoty,potrącenia z wynagrodzenia przy zbiegu egzekucji.

Najnowsze artykuły:

Top