książka koronawirus z biedronki i ustawa o ochronie praw lokatorówksiążka koronawirus z biedronki i ustawa o ochronie praw lokatorów z 21 czerwca 2001 i Gospodarowanie zasobami samorządowymi komentarz. Artykuł o prawach lokatorów objaśnia przepisy dotyczące gospodarowania zasobami mieszkaniowymi, najmu również innych odmian używania cudzych mieszkań za odpłatnością. Szczególną uwagę poświęcono regulacjom, jakie odnoszą się do działalności jednostek samorządu terytorialnego i wykonywania poprzez gminy zadań połączonych z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych ich mieszkańców. W artykule o prawach lokatorów zostały omówione nowe warianty najmu, w tym: najem okazjonalny, najem instytucjonalny, w tym zarówno z dojściem do własności, najem socjalny, najem z opcją, najem bez opcji. Literatka wnikliwie komentuje najnowsze ustawy i zmiany legislacyjne, takie jak: nowelizacja z 22.03.2018 r. (Dz.U. poz. 756) zmieniająca między innymi ustawę o ochronie praw lokatorów wchodząca w życie 21.04.2019 r.; ustawa z 20.07.2018 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości i jej zmiany, które weszły w życie 5.10.2018 r. (Dz.U. poz. 1716); ustawa z 20.07.2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (Dz.U. poz. 1540), która wprowadza dopłaty do czynszu najmu i obowiązuje od 10.08.2018 r. Artykuł odnosi się również do innych aktów prawnych dotyczących omawianej tematyki: ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego innymi słowy ustawy o gospodarce nieruchomościami. Tematyka artykule o prawach lokatorówksiążce dotyczy obszernej liczby osób, jakie korzystają z mieszkań na podstawie umowy najmu, w tym tzw. najmu okazjonalnego, również ze spółdzielczych praw do lokali. Prawa i obowiązki właścicieli i lokatorów, zasady zawierania i rozwiązywania umów najmu, podwyższania czynszu, gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym, lokale socjalne, tymczasowe i wyrzucenie - to tylko niektóre zagadnienia przedstawione w blogu o prawach lokatorów. Artykuł jest aktualnym omówieniem ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego; weryfikuje, po z okładem trzech latach obowiązywania, cele i skutki obszernej nowelizacji tej ustawy obowiązującej od 16 listopada 2011 r. także uwzględnia ostatnią, istotną zmianę dotyczącą tzw. najmu okazjonalnego, wprowadzoną z dniem 23 listopada 2013 r., jaka odeszła od dotychczasowego modelu tego najmu - zastrzeżonego dla osób fizycznych nieprowadzących aktywności gospodarczej w zakresie wynajmu lokali - na rzecz otwarcia kręgu wynajmujących: fajna książka na urlop także osób fizycznych, jak i prawnych również niezależnie od to, to znaczy jest to działalność gospodarcza lub też "typowo okazjonalna". Autor fajna książka o miłości wnikliwie analizuje i omawia dzieło orzeczniczy Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego oraz orzeczniczą praktykę innych sądów.

Najnowsze artykuły:

Top