Zobacz czy mikropożyczka 5000Zobacz czy mikropożyczka 5000 jest pomocą publiczną w związku z panującą epidemią koronawirusa państwo przygotowało pęk tarczy antykryzysowej, z racji któremu przedsiębiorcy będą mogli zyskać m.in. dodatkowe środki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia aktywności gospodarczej. Środki te da pożyczka 5000 złotych na rzecz mikroprzedsiębiorców. Sprawdźmy, jakie warunki trzeba spełnić, aby ją uzyskać, a podobnie w który sposób będzie później możliwe jej umorzenie. Pożyczka 5000 złotych na rzecz mikroprzedsiębiorców – kto może z niej skorzystać? Zgodnie z art. 15zzd ust. 1 ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach połączonych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych również wywołanych nimi sytuacji kryzysowych również niektórych innych ustaw starosta może, na podstawie umowy, udzielić ze środków Funduszu Pracy jednorazową pożyczkę mikroprzedsiębiorcy, który prowadził działalność gospodarczą przed 1 marca 2020 roku. Art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo przedsiębiorców: Mikroprzedsiębiorca to przedsiębiorca, który w przynajmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: a.) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników również b.) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług dodatkowo z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, innymi słowy sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na ostateczność jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro. Na jakich zasadach przyznawana jest zapożyczenie 5000 złotych na rzecz firm? Iżby uzyskać takie świadczenie, trzeba złożyć wniosek o pożyczkę do powiatowego urzędu pracy, zgodnego wskutek na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Pożyczka, o której mowa: może być udzielona do wysokości 5000 zł; posiada oprocentowanie stałe, jakie wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski; może być spłacana w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy, z karencją w spłacie kapitału wraz z odsetkami poprzez 3 miesiące od czasu jej udzielenia. Ważne Wnioski można zginać dopiero po ogłoszeniu naboru poprzez dyrektora powiatowego urzędu pracy. We mikropożyczka gdzie składać wniosku o pożyczkę mikroprzedsiębiorca oświadcza o stanie zatrudnienia na 29 lutego 2020 r. w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. W związku z tym zobowiązany on będzie do podpisania się pod klauzulą o następującej treści: „Jestem do kiedy mikropożyczka świadomy odpowiedzialności karnej.

Najnowsze artykuły:

Top