sp komandytowa sp z oo


Publikacja Funkcjonowanie spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego odpowiada na szereg pytań i obiekcje zgrupowanych z funkcjonowaniem spółek gdzie udziałowcem jest samorząd. Są to m.in. kwestie dotyczące: Kiedy można mówić o spółce samorządowej? Jakie rodzaje spółek mogą kreować indywidualne samorządy? Jakie są procedury utworzenia spółki poprzez samorząd terytorialny? Kto tworzy spółkę komunalną, określa przedmiot jej działalności, powołuje członków jej organów? W który sposób przekształcić samorządowy zakład budżetowy w spółkę? jakie są konsekwencje takiego działania? Dopuszczalny przedmiot działalności spółek samorządowych? Czy i kiedy spółka może przewodzić działalność pozycja sferą użyteczności publicznej? Jakie są sankcje za prowadzenia działalności pozycja dopuszczalnym zakresem? Który organ samorządu nadzoruje spółki, na czym polega warta i jakim sposobem powinien być wykonywany? Czy spółka samorządowa podlega komisji rewizyjnej? Jakie warunki powinno się spełnić iżby zasiadać w radzie nadzorczej spółki z udziałem samorządu? Czy wójt, burmistrz, prezydent, rajca mogą być członkami rad nadzorczych spółek z udziałem samorządu? W ilu radach nadzorczych można zasiadać? Czy pracownicy muszą mieć przedstawiciela w radzie nadzorczej? Kto może być członkiem zarządu takiej spółki? Jakie są sankcje za naruszenie ograniczeń w zasiadaniu w organach spółek samorządowych? Jak załatwiać wynagrodzenia na rzecz zarządów i rad nadzorczych? Co zmieniła nowa ustawa kominowa w zasadach wynagradzania członków organów spółek samorządowych? Czy umowy o prace dla członków zarządu mają jeszcze rację bytu? Jaką odpowiedzialność ponoszą członkowie organów spółki samorządowej? Czy zarząd może odpowiadać majątkowo za błędy w kierowaniu spółką? W jaki sposób prawidłowo zaufać spółce realizację zadań samorządu? Czy in house uregulowany w ustawie Prawo zamówień publicznych wykluczył powierzanie zadań na podstawie ustawy o gospodarce komunalnej? Jak ustalić wynagrodzenia na rzecz spółki za realizację powierzonych zadań? Czy samorząd może zbyć udziały czy też akcje spółki i kto o tym decyduje? W jakiej procedurze to następuje?

Najnowsze artykuły:

Top