spółka komandytowa skrót


Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową Działalność gospodarczą można prowadzić w rozlicznych formach prawnych. Znaczna dawka polskich przedsiębiorców decyduje się na prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej. Często lecz różnego rodzaju okoliczności uzasadniają potrzebę zmiany tej formy prowadzenia aktywności na spółkę kapitałową. Następuje wówczas proces przekształcenia aktywności gospodarczej przedsiębiorcy w jednoosobową spółkę z o.o. innymi słowy też spółkę akcyjną. Podstawy i reguły tego przekształcenia reguluje Kodeks spółek handlowych. Czy każdy przedsiębiorca może zależeć przekształceniu? Jaka jest procedura przekształcenia?

Jakie są korzyści takiego przekształcenia? Czy spółka przekształcona staje się podmiotem wszystkich praw i obowiązków przedsiębiorcy przekształcanego? Jakie są podatkowe skutki przekształcenia? Autorki odpowiadają na te i inne pytania spojone z przekształceniem, opisują jego indywidualne etapy, których prawidłowe przejście skutkuje zatwierdzeniem przekształcenia i rejestracją spółki przez sąd. W artykule o spółkach omówione zostało zarówno alternatywne rozwiązanie – wniesienie (aport) przedsiębiorstwa osoby fizycznej (przedsiębiorcy jednoosobowego) jako wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej wspólnie ze wskazaniem procedury wniesienia, skutków prawnych i podatkowych. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Tom 1 Komentarz do art. 151–226 KSH Obszerny i praktyczny komentarz do art. 151–226 ustawy z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1578 ze zm.).

Najnowsze artykuły:

Top