sprawozdanie finansowe spółki z oo


Funkcjonowanie spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego + płyta CD Funkcjonowanie spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, w sposób wszechstronny przedstawienia zasady działania spółek prawa handlowego gdzie udziałowcem jest samorząd. To opracowanie uwzględnia zmiany, jakie dokonały się w ostatnich latach, ze szczególnym przedstawieniem konsekwencji prawnych wynikających z: nowej ustawy kominowej, rewolucjonizującej formy zatrudniania zarządów w spółkach komunalnych, ustawy z 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w sprawie podniesienia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, jaka przyznała radnym nowe uprawnieni wobec spółek samorządowych, ustawy o zarządzaniu mieniem państwowym, który wprowadziła przemiany w zakresie wymogów na rzecz członków rad nadzorczych spółek samorządowych, z nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadzającej zamówienia in house do polskiego systemu prawnego, również w relacjach gmina – własna spółka. W artykule Funkcjonowanie spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego omówiono też propozycje projektu ustawy o jawności egzystowania publicznego w zakresie dotyczącym przemian w zasadach zasiadania w radach nadzorczych i wynikające z niej wykluczenie wójtów, burmistrzów, prezydentów miasta i ich zastępców z zasiadania w jakichkolwiek radach nadzorczych spółek prawa handlowego. Rozwiązania zawarte w tych ustawach odnoszą m.in. do zasad wynagradzania w spółkach, wymogów co do członkostwa w organach, sposobów powierzania poprzez samorządy zadań własnym spółkom. Dzięki tej artykule o spółkach Czytelnik uzyskuje wiedzę o prawnych regulacjach dotyczących działalności spółek z udziałem samorządów, z uwzględnieniem orzecznictwa sądów powszechnych i administracyjnych. Wiedza ta będzie wartościowa w praktyce wszystkim osobom nadzorującym spółki z ramienia samorządów toż także członkom organów spółek.

Najnowsze artykuły:

Top