jak powinien wyglądać raport o stanie gminy


foto

Artykuł niezbędny każdemu księgowemu jednostki budżetowej i

Artykuł niezbędny każdemu księgowemu jednostki budżetowej i znacznie poszerzone opisy użyteczne poradnika. obejmuje propozycje księgowań operacji zgrupowanych z centralizacją rozliczeń podatku VAT w oddziałach samorządu terytorialnego. Autor artykułu, zaprawiony specjalista z zakresu rachunkowości budżetowej, podaje wzory księgowań operacji gospodarczych charakterystycznych dla jednostek budżetowych. Operacje ewidencjonowane na kontach księgi głównej jednostki budżetowej.

Zobacz więcej ...

Najnowsze artykuły:

Top