kodeks cywilny a kodeks spółek handlowych


foto

zakaz konkurencji w kodeksie

zakaz konkurencji w kodeksie spółek handlowych i ściganie przestępczości gospodarczej i skarbowej popełnianej przy wykorzystaniu podmiotów zbiorowych, w świetle regulacji bieżących i projektowanych. Przedsiębiorstwo może wyszukać się w orbicie przestępczości gospodarczej zarówno jako pokrzywdzony, lecz też jako jej uczestnik lub narzędzie. W każdej z tych sytuacji.

Zobacz więcej ...

Najnowsze artykuły:

Top