nomenklatura scalona vat


foto

Janusz Zubrzycki Leksykon

Janusz Zubrzycki Leksykon. Źródło informacji o działalności przedsiębiorstwa. Celem artykułu jest reprezentacja systemu rachunku kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji, organizacji ewidencji przychodów i kosztów w systemie finansowo-księgowym na potrzeby jego zarządzania. Celem jest również przedstawienie rachunku wyników na odbiorcy (miejscowości) usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę dodatkowo odprowadzania i oczyszczania ścieków. Zostaną omówione zagadnienia dotyczące.

Zobacz więcej ...

Najnowsze artykuły:

Top