sprawozdawczość finansowa egzamin


foto

sprawozdawczość finansowa przedsiębiorstwa

sprawozdawczość finansowa przedsiębiorstwa i przekazanie gruntownej informacji dotyczącej zasad zamknięcia roku obrachunkowego w tym przeprowadzenia inwentaryzacji, wyceny aktywów i pasywów, tworzenie rezerw kalkulacji podatku dochodowego bieżącego i odroczonego z uwzględnieniem zmian wiążących od 2019 r. Przedstawione zostaną zasady sporządzania sprawozdań finansowych za pośrednictwem jednolitego pliku kontrolnego także przesyłanie danych do Sądu, Urzędu.

Zobacz więcej ...

Najnowsze artykuły:

Top