zamówienia publiczne 2020 audyt


foto

PZP od 2021 roku opis warunków wykonania umowy jest wyobrażenie

PZP od 2021 roku opis warunków wykonania umowy jest wyobrażenie teoretycznych zadań oraz praktycznych doświadczeń i rozwiązań w zakresie wydatkowania środków o wartości nieprzekraczającej 30 tys € z uwzględnieniem zasad udzielania zamówień poniżej 130 tys zł wiążących od 1 stycznia 2021 roku dodatkowo innych zamówień wyłączonych ze stosowania ustawy Pzp ze szczególnym uwzględnieniem przemian w systemie zamówień publicznych i konsekwencji z tym.

Zobacz więcej ...

Najnowsze artykuły:

Top